کورس آموزشی سطوح حمایت و مقاومتی و شکست سطوح

آشنایی اصولی با ماهیت سطوح حمایتی و مقاومتی و استراتژی های ورود و خروج از پوزیشن + 3 ساعت ویدیوهای رفع اشکال.

1
تومان380,000