25%
تخفیف

کتاب پرایس اکشن کاربردی و الگوهای آن

کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک

تومان42,000
25%
تخفیف

کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک

کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک

تومان42,000
19%
تخفیف
تومان42,000