25%
تخفیف

کتاب پرایس اکشن کاربردی و الگوهای آن

کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک

تومان42,000
14%
تخفیف

کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک

کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک

تومان48,000
14%
تخفیف
تومان48,000