میکرو مینی الیت فیکس اسپرد zero leverage 1000 ECN PRO ارزهای دیجیتال

مینیمم مبلغ افتتاح حساب: 100 دلار

مینیمم لات سایز معاملاتی : 0.01

پلتفرم معاملاتی : MetaTrader4 

مینیمم اسپرد : 1.6 پیپ

سیمبل های معاملاتی :58 جفت ارز، کالاها، CFD، سهام ها، شاخص دلار، ICLN

ماکسیم لوریج :    1:1 تا 1:500

استاپ اوت لول : 50%

Order execution :Market execution

حساب دمو : دارد

اسپردها: شناور

مینیمم مبلغ افتتاح حساب: 2000

مینیمم لات سایز معاملاتی : 0.1

پلتفرم معاملاتی : MetaTrader4 

مینیمم اسپرد : 0.9 پیپ

سیمبل های معاملاتی :58 جفت ارز، کالاها، CFD، سهام ها، شاخص دلار، ICLN

ماکسیم لوریج : 1:1 تا 1:200

استاپ اوت لول : 50%

لوریج : 50 تا 200

Market execution :Order execution

اسپردها: شناور

کمیسیون: ندارد

مینیمم مبلغ افتتاح حساب: 10000 دلار

مینیمم لات سایز معاملاتی : 1لات

پلتفرم معاملاتی : MetaTrader4 

مینیمم اسپرد : 0.6 پیپ

سیمبل های معاملاتی :58 جفت ارز، کالاها، CFD، سهام ها، شاخص دلار، ICLN

ماکسیم لوریج : 1:1 تا 1:100

Market execution:Order execution

استاپ اوت لول : 100%

کمیسیون: دارد

اسپردها: شناور

مینیمم مبلغ افتتاح حساب:  100$

مینیمم لات سایز معاملاتی :  0.01

پلتفرم معاملاتی : MetaTrader4 

مینیمم اسپرد : 2 پیپ برای جفت ارزهای اصلی major currencies

                         3 پیپ برای USD/CAD

                         3 پیپ برای طلا

                         4 پیپ برای جفت ارزهای فرعی cross currencies

سیمبل های معاملاتی : 23 جفت ارز- طلا و نقره

ماکسیم لوریج : 1:1 تا 1:200

market execution:Order execution

استاپ اوت لول : 50%

اسپرد : ثابت

کمیسیون: ندارد

مینیمم مبلغ افتتاح حساب:  100$

مینیمم لات سایز معاملاتی :  0.01

پلتفرم معاملاتی : MetaTrader4 

مینیمم اسپرد : 0.2 پیپ

سیمبل های معاملاتی : 23 جفت ارز، طلا، نقره و نفت کرود

ماکسیم لوریج : 1:1 تا 1:200

Market execution:Order execution

استاپ اوت لول : 100%

 اسپرد : شناور

کمیسیون: دارد

کمیسیون 16 دلار روی هر لات استاندارد

مینیمم مبلغ افتتاح حساب:  500$

مینیمم لات سایز معاملاتی :  0.01

پلتفرم معاملاتی : 

MetaTrader4

مینیمم اسپرد :  1.6 پیپ

سیمبل های معاملاتی : 58 جفت ارز، کالاها، CFD و سهام

ماکسیم لوریج : 1:1 تا 1:1000

Market execution:Order execution

استاپ اوت لول : 100%

اسپرد : شناور

کمسیون : ندارد

حداکثر مبلغ سرمایه گزاری در این حساب 2000 دلار می باشد.

مینیمم مبلغ افتتاح حساب: 100دلار

مینیمم لات سایز معاملاتی : 0.01

پلتفرم معاملاتی : MetaTrader4

مینیمم اسپرد : 0.2 پیپ

سیمبل های معاملاتی : 27 جفت ارز، طلا، نقره، نفت کرود و برنت

ماکسیم لوریج : 1:1 تا  1:200

استاپ اوت لول : 50%

لوریج : 50 تا 200

Market execution:Order execution

حساب دمو : دارد

اسپردهای : شناور

کمیسیون : دارد

مینیمم مبلغ افتتاح حساب: 100 دلار

مینیمم لات سایز معاملاتی : 0.01

پلتفرم معاملاتی:

MetaTrader4

مینیمم اسپرد : اسپرد بازار

سیمبل های معاملاتی : 4 ارز دیجیتالی اصلی

ماکسیم لوریج : 1:50

Market execution:Order execution

استاپ اوت لول : 100%

لوریج : 1:1 تا 1:50

کمیسیون: دارد

حساب دمو : ندارد